ΣΦΑΓΕΙΑ

 
Φωτογραφία ακινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 1.500μ πριν την Έξοδο «1» της Αττικής Οδού, (δεξιά με κατεύθυνση προς Κόρινθο), εντός ΒΙΠΑ Μάνδρας Μαγούλας στη θέση «Σφαγεία» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, έχουν ανεγερθεί σταδιακά σε γήπεδο με πολυγωνικό σχήμα, επιφάνειας 71.101,07τμ το οποίο είναι περιμετρικά περιφραγμένο, διαθέτει 24ωρη φύλαξη, σύστημα πυρόσβεσης και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, αποτελούνται από εννέα (5) επιμέρους κτίρια τα οποία διαθέτουν σημαντικά για την λειτουργία σύγχρονων αποθηκών συστήματα ασφαλείας, λειτουργίας και υποστήριξης.